கவிதையும் கவிஞரும்

எழுத்து .காம் வெளியானதில்
* உங்களுக்கு பிடித்த கவிதை எது ?
*உங்களுக்கு பிடித்த கவிஞர் யார் ?


கேட்டவர் : AKILAN
நாள் : 11-Dec-18, 7:49 pm
Close (X)

0

மிகவும் பிரபலமானவை

சிறந்த கவிதைகள் (இந்த வாரம்)

மேலே