வெற்றித் திருநகர்

(Tamil Nool / Book Vimarsanam)

வெற்றித் திருநகர்

வெற்றித் திருநகர் விமர்சனம். Tamil Books Review
கா.அப்பாத்துரை அவர்களால் எழுதப்பட்ட நூல், வெற்றித் திருநகர்.

இந்நூல் ஒரு வரலாற்று நூல். இலக்கியம் என, வரலாற்று நூல்களை பொதுவாக கூறுவதில்லை என்றாலும், அக்கருத்துக்கு புறம்பாய் இந்நூலில் உள்ள கதை நடைபெற்றுள்ளதென்பதை இந்நூலைப் படிப்போர் அறிவர். சிறப்பான இனிய தமிழ்நடையில் அமைந்துள்ள வரலாற்று இலக்கிய நூல்.

சேர்த்தவர் : விமர்சனம்
நாள் : 22-Aug-14, 1:23 pm

வெற்றித் திருநகர் தமிழ் நூல் Vimarsanam (Tamil Books Review) at Eluthu.com


மேலே