யாழ்ப்பாண வைபவ விமர்சனம்

(Tamil Nool / Book Vimarsanam)

யாழ்ப்பாண வைபவ விமர்சனம்

யாழ்ப்பாண வைபவ விமர்சனம் விமர்சனம். Tamil Books Review
யாழ்ப்பாண வைபவ விமர்சனம் என்னும் நூல் போர்த்துக்கேயர் யாழ்ப்பாணத்தை முழுமையாகக் கைப்பற்றுவதற்கு முற்பட்ட அதன் வரலாற்றை ஆய்வு செய்யும் நூல். யாழ்ப்பாண வைபவமாலையில் தாம் கண்ட சரித்திர முரண்பாடுகளை இந்த நூலில் எடுத்துக் காட்டியுள்ளார்.

சேர்த்தவர் : எழுத்து
நாள் : 27-Mar-14, 6:29 pm

யாழ்ப்பாண வைபவ விமர்சனம் தமிழ் நூல் Vimarsanam (Tamil Books Review) at Eluthu.com


திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே