என் சரித்திரம்

(Tamil Nool / Book Vimarsanam)

என் சரித்திரம்

என் சரித்திரம் விமர்சனம். Tamil Books Review
தமிழ்த் தாத்தா உ.வே.சாமிநாத ஐயர் அவர்களால் புனையப்பட்ட நூல்., என் சரித்திரம்.

தமிழ்த் தாத்தா உ.வே.சாமிநாத ஐயர் அவர்களின் வரலாற்று நூல் மற்றும் ஓலைச்சுவடி வடிவில் சிதறிக் கிடந்த பழங்கால இலக்கண, இலக்கிய நூல்களை அச்சு வடிவில் மீட்டுக் கொடுத்த தமிழ்த் தாத்தாவின் சுய சரித்திரம்.

தமிழின் ஈடு இணையற்ற இலக்கியப் படைப்புகளை இன்றைக்கு நாம் வாசிக்கிறோம் என்றால், அதற்கு அடிகோலியவர் தமிழ்த் தாத்தா. காலத்தால் போற்றிப் பாதுகாக்கத்தக்க பொக்கிஷப் படைப்புகள் பலவும் கரையான் அரிப்புக்கும், தீயின் நாக்குக்கும், செல் பாதிப்புக்கும் இரையானது தமிழ் மொழிக்கு ஏற்பட்ட பேரிழப்பு. இழந்தவை போனாலும், எஞ்சிய செல்வங்களைக் காப்பாற்றி இன்றைய தமிழ்த் தலைமுறையின் பார்வைக்கு எடுத்து வந்தவர், நம் தமிழ்த் தாத்தா.

தமிழ்த் தலைமுறையினர் தங்களின் பெருமைமிகு அடையாளமாக,பேரறிவுப் புதையலாக, தூய பரிசாக, தொன்மைச் சிறப்பாகப் பாதுகாத்து படிக்க வேண்டிய நூல் இது.

சேர்த்தவர் : விமர்சனம்
நாள் : 27-Oct-14, 11:55 am

என் சரித்திரம் தமிழ் நூல் Vimarsanam (Tamil Books Review) at Eluthu.com


மேலே