பிறமலைக் கள்ளர் வாழ்வும் வரலாறும்

(Tamil Nool / Book Vimarsanam)

பிறமலைக் கள்ளர் வாழ்வும் வரலாறும்

பிறமலைக் கள்ளர் வாழ்வும் வரலாறும் விமர்சனம். Tamil Books Review
இரா.சுந்தரவந்தியத்தேவன் அவர்களால் எழுதப்பட்ட நூல்.,பிறமலைக் கள்ளர் வாழ்வும் வரலாறும்.

உயர்ந்தபட்ச மரியாதையையும், பெரும் அச்சுறுத்தலையும் பெற்றுவந்த கள்ளர் சமூகத்தின் சில அடையாளங்களைப் பதிவு செய்யும் நூல்.

சாதிப்பெயரைச் சொல்லிச் சொல்லியே பொதுவாழ்வின் மையத்திலிருந்து, தமிழ்ச் சமூகத்தின் விளிம்பு நிலைக்குத் தள்ளப்பட்ட பூர்வகுடிகளின் எழுச்சியை இந்நூலின் மூலம் உணரலாம். பல உண்மைகளைத் தேட ஊக்குவிக்கும் நூல்.

சேர்த்தவர் : விமர்சனம்
நாள் : 4-Nov-14, 1:23 pm

பிறமலைக் கள்ளர் வாழ்வும் வரலாறும் தமிழ் நூல் Vimarsanam (Tamil Books Review) at Eluthu.com


மேலே