இராமன் எத்தனை இராமனடி

(Tamil Nool / Book Vimarsanam)

இராமன் எத்தனை இராமனடி

இராமன் எத்தனை இராமனடி விமர்சனம். Tamil Books Review
அ.கா.பெருமாள் அவர்களால் புனையப்பட்ட நூல், இராமன் எத்தனை இராமனடி.

இந்து மதக்கடவுளாக வழிபடப்படும் இராமன், பௌத்த மதக்கடவுளாகவும் சமண மதக்கடவுளாகவும் போற்றப்படுகிறார். இராமனின் பன்முகத் தோற்றங்களையும் அதைச் சார்ந்தக் கதைகளையும், சாஸ்திர சடங்குகளையும் இந்நூலில் படிக்கலாம்.

சேர்த்தவர் : விமர்சனம்
நாள் : 13-Nov-14, 6:34 pm

இராமன் எத்தனை இராமனடி தமிழ் நூல் Vimarsanam (Tamil Books Review) at Eluthu.com


மேலே