விளக்கு மட்டுமா சிவப்பு?

(Tamil Nool / Book Vimarsanam)

விளக்கு மட்டுமா சிவப்பு?

விளக்கு மட்டுமா சிவப்பு? விமர்சனம். Tamil Books Review
கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்களால் புனையப்பட்ட நூல், விளக்கு மட்டுமா சிவப்பு?

சில பெண்கள் வழி தடுமாறி போக காரணமாக இருந்த விளைவுகளையும், வேடிக்கையான வாழ்க்கையில் கிடைத்த அனுபவங்களில் பிறந்த கதைகள் மற்றும் தர்மத்தைக் காப்பாற்றும் பொறுப்பு, அதிகார வர்க்கத்தின் கையில் கிடைத்தால் அது கேலிக்கூத்தாகி விடும் என்பதையும் இக்கதையில் படிக்கலாம்.

சேர்த்தவர் : விமர்சனம்
நாள் : 14-Nov-14, 1:11 pm

விளக்கு மட்டுமா சிவப்பு? தமிழ் நூல் Vimarsanam (Tamil Books Review) at Eluthu.com


மேலே