ப்ளீஸ் இந்தப் புத்தகத்தை வாங்காதீங்க

(Tamil Nool / Book Vimarsanam)

ப்ளீஸ் இந்தப் புத்தகத்தை வாங்காதீங்க

ப்ளீஸ் இந்தப் புத்தகத்தை வாங்காதீங்க விமர்சனம். Tamil Books Review
கோபிநாத் ஒரு அருமையான சமூக சிந்தனையாளர்.அவர் எழுதியிருக்கும் இந்த புத்தகம் தன்னம்பிக்கையின் தூண்டுகோல்.

நம் கனவுகள், குறிகோள்கள், உழைப்பு, மகிழ்ச்சி, வருத்தம், நம்பிக்கை எல்லாவற்றிற்கும் பின்னணியில் நம் மனம்தான் அத்தனையையும் தீர்மானிக்கும் சக்தி என்பதை ரொம்பவும் உளவியல் ரீதியில் அலசாமல் அன்றாடம் நாம் எதிர்கொள்ளும் சம்பவங்களில் இருந்தே எடுத்துகாட்டியிருப்பது மிகவும் நன்றாக இருந்தது.

ப்ளீஸ்! இந்தப் புத்தகத்தை வாங்காதீங்க - மிகவும் சிறப்பான தன்னம்பிக்கையை தூண்டும் நூல்.

சேர்த்தவர் : விமர்சனம்
நாள் : 10-Apr-14, 1:59 pm

ப்ளீஸ் இந்தப் புத்தகத்தை வாங்காதீங்க தமிழ் நூல் Vimarsanam (Tamil Books Review) at Eluthu.com


மேலே