அறியப்படாத தமிழகம்

(Tamil Nool / Book Vimarsanam)

அறியப்படாத தமிழகம்

அறியப்படாத தமிழகம் விமர்சனம். Tamil Books Review
தொ.பரமசிவன் அவர்களால் புனையப்பட்ட நூல்., அறியப்படாத தமிழகம்.

தமிழகம் பற்றி அறியாத பரிணாமத்தையும், அன்றாட வாழ்வின் பகட்டில்லாத பல்வேறு கூறுகளைக் கொண்ட வரலாற்றின் அசைவியக்கத்தையும் இந்நூலில் படிக்கலாம்.

சேர்த்தவர் : விமர்சனம்
நாள் : 29-Nov-14, 10:19 am

அறியப்படாத தமிழகம் தமிழ் நூல் Vimarsanam (Tamil Books Review) at Eluthu.com


மேலே