அறிவுலக மேதை பெர்னார்டு ஷா

(Tamil Nool / Book Vimarsanam)

அறிவுலக மேதை பெர்னார்டு ஷா

அறிவுலக மேதை பெர்னார்டு ஷா விமர்சனம். Tamil Books Review
கா.அப்பாத்துரை அவர்களால் எழுதப்பட்ட நூல்.,அறிவுலக மேதை பெர்னார்டு ஷா.

இந்நூல் அறிவுலகமேதை பெர்னார்டுஷாவின் உண்மை வரலாற்றை விவரிக்கும் நூல். அறிவை உடைய மக்கள் வாழ்வில் நன்னெறி அடைய உதவும், சிறந்த கருத்துக்களை கொண்ட நூல்.

சேர்த்தவர் : விமர்சனம்
நாள் : 2-Dec-14, 3:28 pm

அறிவுலக மேதை பெர்னார்டு ஷா தமிழ் நூல் Vimarsanam (Tamil Books Review) at Eluthu.com


மேலே