கடவுள்

(Tamil Nool / Book Vimarsanam)

கடவுள்

கடவுள் விமர்சனம். Tamil Books Review
சுஜாதாவின் பல நன்நூல்களில் கடவுள் என்ற புத்தகமும் ஒன்று.

பிரபஞ்சத்தின் தீர்க்கமுடியாத புதிரே இந்நூல் தொகுப்பின் மைய இழையாக இருக்கிறது.

அறிவியலுக்கும் நம்பிக்கைகளுக்கும் இடையே இந்நூல் நம்மை ஆழமானசிந்தனைகளுக்கு இட்டுச் செல்கிறது.

சேர்த்தவர் : விமர்சனம்
நாள் : 15-Apr-14, 6:31 pm

கடவுள் தமிழ் நூல் Vimarsanam (Tamil Books Review) at Eluthu.com


மேலே