விலங்குப் பண்ணை

(Tamil Nool / Book Vimarsanam)

விலங்குப் பண்ணை

விலங்குப் பண்ணை விமர்சனம். Tamil Books Review
ஆங்கிலத்தில் ஜார்ஜ் ஆர்வெல் அவர்களால் எழுதப்பட்டு, க.நா.சுப்ரமணியம் அவர்களால் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட நூல்., விலங்குப் பண்ணை.

மிருகங்கள் தத்துவத்தை பன்றிகள் யோசித்து ஏழு எளிய விதிகளில் வெளிவிட அதன்படி அனைத்து மிருகங்களும் நடந்ததா? என்பதை சுவாரஸ்யமாக இந்நூலில் படிக்கலாம்.

சேர்த்தவர் : விமர்சனம்
நாள் : 24-Dec-14, 7:34 pm

விலங்குப் பண்ணை தமிழ் நூல் Vimarsanam (Tamil Books Review) at Eluthu.com


மேலே