மனம் ஒரு மர்மதேசம்

(Tamil Nool / Book Vimarsanam)

மனம் ஒரு மர்மதேசம்

மனம் ஒரு மர்மதேசம் விமர்சனம். Tamil Books Review
இந்திரா செளந்தர்ராஜன் அவர்களால் புனையப்பட்ட நூல்., மனம் ஒரு மர்மதேசம்.

பெண்களின் மனதை புரிவது கடினம் என்று சொல்வார்கள், ஆனால் மனிதர்கள் மனதையும் புரிவதும் கடினம். மனதைப் பற்றிய சுவாரஸ்யமான தகவல்களை இந்நூலில் படிக்கலாம்.

சேர்த்தவர் : விமர்சனம்
நாள் : 22-Jan-15, 11:25 am

மனம் ஒரு மர்மதேசம் தமிழ் நூல் Vimarsanam (Tamil Books Review) at Eluthu.com


மேலே