கணினியில் தமிழ்மொழியின் அறிமுகம்

(Tamil Nool / Book Vimarsanam)

கணினியில் தமிழ்மொழியின் அறிமுகம்

கணினியில் தமிழ்மொழியின் அறிமுகம் விமர்சனம். Tamil Books Review
இந்தப் புத்தகம் வேண்டுவோர் கவனத்திற்கு,

நூலாசிரியர் : முனைவர் அ. இளவரசி முருகவேல்

வெளியீடு: இனிய நந்தவனம், திருச்சி.

இந்நூல் ஒர் ஆய்வுத் தொகுப்பு நூலாகும்.

* தமிழ் மொழியில் கணினியின் வரலாறு (History of Tamil computing) மற்றும் பயன்பாடு.
*ஒருங்குறியின் ( Unicode) முக்கியத்துவம்.
* கையடக்கக் கருவிகளில் தமிழ்மொழியின் முக்கியத்துவம். (Importance to Tamil language in Smartphone)
*தமிழ் கணிமைக்காக வழங்கப்பட்ட விருதுகள். (Awards for Tamil computing)
* முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் பங்களிப்பு. (Muthukkamalam - Online Journal)

போன்று பலத் தகவல்கள் அடங்கிய நூல் இந்நூல்.

இந்நூலைப் பெற விரும்பினால் தங்களின் முகவரியை 9790316763 என்ற எண்ணிற்கு அனுப்பினால் புத்தகம் அனுப்பி வைக்கப்படும். நன்றி....

நாள் : 12-Feb-19, 10:21 pm

கணினியில் தமிழ்மொழியின் அறிமுகம் தமிழ் நூல் Vimarsanam (Tamil Books Review) at Eluthu.com


மேலே