கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இன்றைய நடிகர்களில் உங்களுக்கு பிடித்த நடிகர் இவர்களில் யார்?


இன்றைய நடிகர்களில் உங்களுக்கு பிடித்த நடிகர் இவர்களில் யார்?


vickramhx 12-Apr-2013 இறுதி நாள் : 19-Apr-2013
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ரஜினி

11 votes 13%

கமல்

13 votes 15%

அஜித்

21 votes 24%

விஜய்

15 votes 17%

சூர்யா

10 votes 12%

விக்ரம்

2 votes 2%

தனுஷ்

3 votes 3%

சிம்பு

1 votes 1%

மற்றவர்கள்

3 votes 3%

இவர்களில் யாரும் இல்லை

7 votes 8%

வாசகர் தேர்வு

ரஜினி

57 votes 15%

கமல்

34 votes 9%

அஜித்

72 votes 19%

விஜய்

102 votes 27%

சூர்யா

51 votes 13%

விக்ரம்

12 votes 3%

தனுஷ்

4 votes 1%

சிம்பு

8 votes 2%

மற்றவர்கள்

8 votes 2%

இவர்களில் யாரும் இல்லை

35 votes 9%


மேலே