கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

திருமணத்திற்கு முன்பு சேர்ந்து வாழும் முறை பற்றிய உங்கள் கருத்து


திருமணத்திற்கு முன்பு சேர்ந்து வாழும் முறை (live-in relationship) பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன?


vickramhx 27-May-2013 இறுதி நாள் : 03-Jun-2013
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

அது தனிமனித விருப்பம்

31 votes 38%

ஏற்றுகொள்ள முடியாத சமூக சீர்கேடு

36 votes 44%

சட்டத்தில் ஏற்றுகொள்ளபட்டால் நானும் அங்கீகரிப்பேன்

8 votes 10%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

6 votes 7%

வாசகர் தேர்வு

அது தனிமனித விருப்பம்

71 votes 37%

ஏற்றுகொள்ள முடியாத சமூக சீர்கேடு

83 votes 43%

சட்டத்தில் ஏற்றுகொள்ளபட்டால் நானும் அங்கீகரிப்பேன்

28 votes 15%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

9 votes 5%


மேலே