கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தமிழ் தொலைக்காட்சிகளில் நீங்கள் விரும்பி பார்க்கும் நிகழ்ச்சி எது?


தமிழ் தொலைக்காட்சிகளில் நீங்கள் அதிகம் விரும்பி பார்க்கும் நிகழ்ச்சி எது?


vickramhx 07-Nov-2013 இறுதி நாள் : 14-Nov-2013
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

சூப்பர் சிங்கர் விஜய் டிவி

5 votes 9%

நீயா நானா விஜய் டிவி

23 votes 42%

ஆபீஸ் விஜய் டிவி

6 votes 11%

நேர்பட பேசு புதிய தலைமுறை

5 votes 9%

அது இது எது விஜய் டிவி

1 votes 2%

கல்யாண மாலை சன் டிவி

0 votes 0%

தமிழ் பேச்சு எங்கள் மூச்சு விஜய் டிவி

4 votes 7%

மெய்பொருள் காண்பது அறிவு தந்தி டிவி

1 votes 2%

மக்கள் முன்னால் தந்தி டிவி

0 votes 0%

சூப்பர் குடும்பம் சன் டிவி

1 votes 2%

மற்ற நாடகங்கள்

1 votes 2%

மற்ற நகைச்சுவை நிகழ்ச்சிகள்

7 votes 13%

மற்றவை

1 votes 2%

வாசகர் தேர்வு

சூப்பர் சிங்கர் விஜய் டிவி

46 votes 21%

நீயா நானா விஜய் டிவி

61 votes 28%

ஆபீஸ் விஜய் டிவி

36 votes 17%

நேர்பட பேசு புதிய தலைமுறை

6 votes 3%

அது இது எது விஜய் டிவி

17 votes 8%

கல்யாண மாலை சன் டிவி

0 votes 0%

தமிழ் பேச்சு எங்கள் மூச்சு விஜய் டிவி

3 votes 1%

மெய்பொருள் காண்பது அறிவு தந்தி டிவி

0 votes 0%

மக்கள் முன்னால் தந்தி டிவி

1 votes 0%

சூப்பர் குடும்பம் சன் டிவி

3 votes 1%

மற்ற நாடகங்கள்

4 votes 2%

மற்ற நகைச்சுவை நிகழ்ச்சிகள்

35 votes 16%

மற்றவை

5 votes 2%


மேலே