கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு சிறப்பு அந்தஸ்து அளிக்கும் Article 370 - ஐ பற்றி விவாதிக்க வேண்டும் என்று நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார்

ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு சிறப்பு அந்தஸ்து அளிக்கும் Article 370 - ஐ பற்றி விவாதிக்க வேண்டும் என்று நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் - உங்கள் கருத்து என்ன? | எழுத்து.காம்

ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு சிறப்பு அந்தஸ்து அளிக்கும் Article 370 - ஐ பற்றி விவாதிக்க வேண்டும் என்று நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார்.


vickramhx 03-Dec-2013 இறுதி நாள் : 10-Dec-2013
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

மற்ற மாநிலங்களைப் போலவே இந்திய சட்டத்திற்கு உள்ளேயே கொண்டுவர வேண்டும்

6 votes 55%

Article 370 - ஐ நீக்குவதற்கான நேரம் இன்னும் வரவில்லை

1 votes 9%

Article 370 இந்த மாநிலத்திற்கு அவசியமான ஒன்றே

0 votes 0%

இந்த விவாதம் தேவையற்றது

4 votes 36%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

மற்ற மாநிலங்களைப் போலவே இந்திய சட்டத்திற்கு உள்ளேயே கொண்டுவர வேண்டும்

12 votes 36%

Article 370 - ஐ நீக்குவதற்கான நேரம் இன்னும் வரவில்லை

0 votes 0%

Article 370 இந்த மாநிலத்திற்கு அவசியமான ஒன்றே

5 votes 15%

இந்த விவாதம் தேவையற்றது

11 votes 33%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

5 votes 15%


மேலே