கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான தொடரிலும் இந்திய அணி படுதோல்வி அடைந்துள்ளது


நியூசிலாந்துக்கு எதிரான தொடரிலும் இந்திய அணி படுதோல்வி அடைந்துள்ளது பற்றிய கருத்து.


vickramhx 01-Feb-2014 இறுதி நாள் : 08-Feb-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

இந்திய அணி எப்போதும் வெளிநாடுகளில் சிறப்பாக விளையாடாது

5 votes 29%

இளைஞர்கள் அதிகம் அடங்கிய இந்த அணிக்கு இன்னும் வெளிநாட்டு அனுபவம் தேவை

10 votes 59%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

1 votes 6%

தோனி தலைமையிலான இந்த அணி இந்தியாவில் மட்டுமே திறமையை காட்டும்

0 votes 0%

வரும் காலத்தில் இது சிறந்த அணியாக மாறும்

1 votes 6%

வாசகர் தேர்வு

இந்திய அணி எப்போதும் வெளிநாடுகளில் சிறப்பாக விளையாடாது

14 votes 24%

இளைஞர்கள் அதிகம் அடங்கிய இந்த அணிக்கு இன்னும் வெளிநாட்டு அனுபவம் தேவை

15 votes 26%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

12 votes 21%

தோனி தலைமையிலான இந்த அணி இந்தியாவில் மட்டுமே திறமையை காட்டும்

5 votes 9%

வரும் காலத்தில் இது சிறந்த அணியாக மாறும்

12 votes 21%


மேலே