கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த நகரம் இவற்றில் எது?


இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த நகரம் இவற்றில் எது?


vickramhx 06-Feb-2014 இறுதி நாள் : 13-Feb-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

புதுதில்லி

0 votes 0%

மும்பை

0 votes 0%

பெங்களுரு

2 votes 15%

சென்னை

5 votes 38%

ஹைதராபாத்

0 votes 0%

புனே

0 votes 0%

கொல்கத்தா

0 votes 0%

அகமதாபாத்

0 votes 0%

சண்டிகர்ஹ்

0 votes 0%

ஜெய்ப்பூர்

0 votes 0%

சூரத்

0 votes 0%

கொச்சி

1 votes 8%

நாக்பூர்

0 votes 0%

மற்றவை

2 votes 15%

இவற்றில் ஏதுமில்லை

3 votes 23%

வாசகர் தேர்வு

புதுதில்லி

7 votes 12%

மும்பை

7 votes 12%

பெங்களுரு

6 votes 10%

சென்னை

26 votes 44%

ஹைதராபாத்

0 votes 0%

புனே

1 votes 2%

கொல்கத்தா

1 votes 2%

அகமதாபாத்

1 votes 2%

சண்டிகர்ஹ்

1 votes 2%

ஜெய்ப்பூர்

0 votes 0%

சூரத்

0 votes 0%

கொச்சி

2 votes 3%

நாக்பூர்

0 votes 0%

மற்றவை

3 votes 5%

இவற்றில் ஏதுமில்லை

4 votes 7%


மேலே