கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

ஆள் நடமாட்டமில்லாத தொலைதூர பயணத்தின் போது எவரேனும் லிப்ட் கேட்டால் கொடுப்பது சரியா? தவறா?


ஆள் நடமாட்டமில்லாத, தொலைதூர பயணத்தின் போது எவரேனும் லிப்ட் (கூட்டிச்செல்ல உதவி) கேட்டால் கொடுப்பது சரியா? தவறா?


vickramhx 11-Mar-2014 இறுதி நாள் : 18-Mar-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

லிப்ட் கொடுப்பது சரி

6 votes 32%

லிப்ட் கொடுப்பது ஆபத்து

13 votes 68%

வாசகர் தேர்வு

லிப்ட் கொடுப்பது சரி

23 votes 37%

லிப்ட் கொடுப்பது ஆபத்து

39 votes 63%


மேலே