கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

7-வது ஐபிஎல் மீதான மோகம் குறைந்துள்ளது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா?


7-வது ஐபிஎல் போட்டிகள் ஷார்ஜாவிலும், இந்தியாவிலும் நடந்துவருகிறது. இந்நிலையில் அதன் மீதான மோகம் மக்களிடையே குறைந்துள்ளது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா?


vickramhx 19-Apr-2014 இறுதி நாள் : 26-Apr-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

10 votes 63%

இல்லை

5 votes 31%

அதைப் பற்றி எனக்கு தெரியாது

0 votes 0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

1 votes 6%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

24 votes 59%

இல்லை

14 votes 34%

அதைப் பற்றி எனக்கு தெரியாது

3 votes 7%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%


மேலே