கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

நரேந்திர மோடியிடமிருந்து நாட்டை கடவுள் மட்டுமே காப்பாற்ற முடியும் என்று சோனியா காந்தி கூறியுள்ளது பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன?


நரேந்திர மோடியிடமிருந்து நாட்டை கடவுள் மட்டுமே காப்பாற்ற முடியும் என்று சோனியா காந்தி கூறியுள்ளது பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன?


vickramhx 26-Apr-2014 இறுதி நாள் : 03-May-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

தங்களது தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டதையே இது காட்டுகிறது

19 votes 50%

சோனியா காந்தி கூறியது சரியே

6 votes 16%

மோடியாலேயே காங்கிரஸிடமிருந்து நாட்டைக் காப்பாற்ற முடியும்

13 votes 34%

வாசகர் தேர்வு

தங்களது தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டதையே இது காட்டுகிறது

26 votes 52%

சோனியா காந்தி கூறியது சரியே

9 votes 18%

மோடியாலேயே காங்கிரஸிடமிருந்து நாட்டைக் காப்பாற்ற முடியும்

15 votes 30%


மேலே