கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

67 வயதான காங்கிரஸ் தலைவர் திக் விஜய சிங்க், 43 வயதாகும் டிவி பெண் நிருபர் அம்ரிதாராயுடனான காதலை ஒப்புக்கொண்டார் அது பற்றிய உங்கள் கருத்து


67 வயதான காங்கிரஸ் தலைவர் திக் விஜய சிங்க், 43 வயதாகும் டி.வி. பெண் நிருபர் அம்ரிதாராயுடனான காதலை ஒப்புக்கொண்டார். அது பற்றிய உங்கள் கருத்து.


vickramhx 03-May-2014 இறுதி நாள் : 10-May-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

தனிப்பட்ட வாழ்க்கை ஊடகங்கள் ஊடுருவது தவறு

15 votes 56%

நாட்டிற்கு தவறான உதாரணமாக அமைந்துவிட்டது

3 votes 11%

இது ஒன்றும் நாட்டில் நடக்காத விஷயமல்ல

1 votes 4%

இதைப் பற்றி பேசி நேரத்தை வீணடிக்க தேவையில்லை

8 votes 30%

வாசகர் தேர்வு

தனிப்பட்ட வாழ்க்கை ஊடகங்கள் ஊடுருவது தவறு

16 votes 46%

நாட்டிற்கு தவறான உதாரணமாக அமைந்துவிட்டது

7 votes 20%

இது ஒன்றும் நாட்டில் நடக்காத விஷயமல்ல

2 votes 6%

இதைப் பற்றி பேசி நேரத்தை வீணடிக்க தேவையில்லை

10 votes 29%


மேலே