கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

முல்லைப் பெரியாறு அணை பிரச்சனையில் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து கேரளா செய்யும் போராட்டம் பற்றி


முல்லைப் பெரியாறு அணை பிரச்சனையில் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து கேரளா செய்யும் போராட்டம் பற்றி.


vickramhx 08-May-2014 இறுதி நாள் : 15-May-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு கேரளா மதிப்பளிக்கவேண்டும்

10 votes 77%

இது உட்கட்சி பூசல்

0 votes 0%

எதிர்த்து போராட அவர்களுக்கு உரிமை உண்டு

3 votes 23%

வாசகர் தேர்வு

உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு கேரளா மதிப்பளிக்கவேண்டும்

13 votes 68%

இது உட்கட்சி பூசல்

0 votes 0%

எதிர்த்து போராட அவர்களுக்கு உரிமை உண்டு

6 votes 32%


மேலே