கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

உச்சநீதிமன்றம் தமிழர் வீர விளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டை தடை செய்ய உத்தரவிட்டது பற்றி


உச்சநீதிமன்றம் தமிழர் வீர விளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டை தடை செய்ய உத்தரவிட்டது பற்றி


vickramhx 09-May-2014 இறுதி நாள் : 16-May-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

இது சரியான தீர்ப்பு

6 votes 19%

தமிழர் பாரம்பரியத்தை உச்சநீதிமன்றம் கருத்தில் கொள்ளவில்லை

12 votes 39%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

3 votes 10%

இறைச்சிக்காக கொல்லலாம் என்றால் விளையாட்டில் பயன்படுத்துவது தவறில்லை

10 votes 32%

வாசகர் தேர்வு

இது சரியான தீர்ப்பு

21 votes 30%

தமிழர் பாரம்பரியத்தை உச்சநீதிமன்றம் கருத்தில் கொள்ளவில்லை

32 votes 45%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

2 votes 3%

இறைச்சிக்காக கொல்லலாம் என்றால் விளையாட்டில் பயன்படுத்துவது தவறில்லை

16 votes 23%


மேலே