கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

பாஜக தனது கூட்டணியில் புதிதாக கட்சிகளை வரவேற்பதன் நோக்கம் என்ன?


பாஜக தனது கூட்டணியில் புதிதாக கட்சிகளை வரவேற்பதன் நோக்கம் என்ன?


vickramhx 15-May-2014 இறுதி நாள் : 22-May-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

அதிகாரத்தை கைப்பற்ற

10 votes 71%

தேச நலனுக்காக

4 votes 29%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

அதிகாரத்தை கைப்பற்ற

11 votes 48%

தேச நலனுக்காக

10 votes 43%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

2 votes 9%


மேலே