கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இந்தியா எப்போது கால்பந்து உலகக் கோப்பை போட்டியில் பங்கேற்க தகுதி பெரும்?


இந்தியா எப்போது கால்பந்து உலகக் கோப்பை போட்டியில் பங்கேற்க தகுதி பெரும்?


vickramhx 13-Jun-2014 இறுதி நாள் : 20-Jun-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

2020-க்கு முன்

9 votes 43%

2020-லிருந்து 2030-க்குள்

2 votes 10%

2030-லிருந்து 2050-க்குள்

0 votes 0%

என் வாழ்நாளில் இது நடக்கவே நடக்காது

10 votes 48%

வாசகர் தேர்வு

2020-க்கு முன்

21 votes 38%

2020-லிருந்து 2030-க்குள்

9 votes 16%

2030-லிருந்து 2050-க்குள்

5 votes 9%

என் வாழ்நாளில் இது நடக்கவே நடக்காது

21 votes 38%


மேலே