கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இந்து மக்கள் கட்சியினர் ஆயுதம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் - அர்ஜூன் சம்பத்


இந்து மக்கள் கட்சியினர் இந்து மத தர்மத்தின்படி வைத்துக்கொள்ள ஆயுதங்கள் வழங்கப்படும் - அர்ஜூன் சம்பத்


vickramhx 10-Jul-2014 இறுதி நாள் : 17-Jul-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

பொறுப்பற்றது

2 votes 29%

மோதலைத் தூண்டுவது

3 votes 43%

கோபத்தின் வெளிப்பாடு

2 votes 29%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

பொறுப்பற்றது

2 votes 17%

மோதலைத் தூண்டுவது

4 votes 33%

கோபத்தின் வெளிப்பாடு

4 votes 33%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

2 votes 17%


மேலே