கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தனது பெயரை தவறாகப் பயன்படுத்தி வெளியாகவிருக்கும் மெய்ன் ஹூன் ரஜினிகாந்த் என்ற இந்திப் படத்துக்கு எதிராக உயர் நீதிமன்றத்தில் ரஜினிகாந்த் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது பற்றி

தனது பெயரை தவறாகப் பயன்படுத்தி வெளியாகவிருக்கும் மெய்ன் ஹூன் ரஜினிகாந்த் என்ற இந்திப் படத்துக்கு எதிராக உயர் நீதிமன்றத்தில் ரஜினிகாந்த் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது பற்றி - உங்கள் கருத்து என்ன? | எழுத்து.காம்

தனது பெயரை தவறாகப் பயன்படுத்தி வெளியாகவிருக்கும் 'மெய்ன் ஹூன் ரஜினிகாந்த்' என்ற இந்திப் படத்துக்கு எதிராக உயர் நீதிமன்றத்தில் ரஜினிகாந்த் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது பற்றி.


vickramhx 17-Sep-2014 இறுதி நாள் : 24-Sep-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

பெயர் பொதுவானது பயன்படுத்துவதில் தவறில்லை

4 votes 44%

ரஜினிகாந்த்தின் நடவடிக்கை சரியே

4 votes 44%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

1 votes 11%

வாசகர் தேர்வு

பெயர் பொதுவானது பயன்படுத்துவதில் தவறில்லை

4 votes 29%

ரஜினிகாந்த்தின் நடவடிக்கை சரியே

8 votes 57%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

2 votes 14%


மேலே