கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

மத்திய அரசின் இந்தித் திணிப்பு முயற்சிகளுக்குக் காரணம் என்ன?


மத்திய அரசின் இந்தித் திணிப்பு முயற்சிகளுக்குக் காரணம் என்ன?


vickramhx 22-Sep-2014 இறுதி நாள் : 29-Sep-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆதிக்கப் போக்கு

5 votes 50%

மக்கள் நலன்

0 votes 0%

அலுவல் மொழி

2 votes 20%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

3 votes 30%

வாசகர் தேர்வு

ஆதிக்கப் போக்கு

5 votes 56%

மக்கள் நலன்

2 votes 22%

அலுவல் மொழி

2 votes 22%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%


மேலே