கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

ஜெயலலிதா ஜாமினில் வருவது அதிமுக அரசியல் பயணத்திற்கு எவ்வாறு இருக்கும்?


ஜெயலலிதா ஜாமினில் வருவது அதிமுக அரசியல் பயணத்திற்கு எவ்வாறு இருக்கும்?


vickramhx 18-Oct-2014 இறுதி நாள் : 25-Oct-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஊக்கம் தரும்

20 votes 65%

மாற்றம் இருக்காது

8 votes 26%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

3 votes 10%

வாசகர் தேர்வு

ஊக்கம் தரும்

47 votes 42%

மாற்றம் இருக்காது

47 votes 42%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

17 votes 15%


மேலே