கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

ஜி கே வாசன் காங்கிரசிலிருந்து பிரிந்து தனிக்கட்சி துவங்கியுள்ளார்


ஜி கே வாசன் காங்கிரசிலிருந்து பிரிந்து தனிக்கட்சி துவங்கியுள்ளார்


vickramhx 04-Nov-2014 இறுதி நாள் : 11-Nov-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

மூன்றாவது அணி அமைய நல்ல வாய்ப்பு

2 votes 14%

இதனால் ஒரு பயனுமில்லை

12 votes 86%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

மூன்றாவது அணி அமைய நல்ல வாய்ப்பு

3 votes 21%

இதனால் ஒரு பயனுமில்லை

9 votes 64%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

2 votes 14%


மேலே