கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இந்தியாவில் தற்கொலை முயற்சி செய்பவர்களை குற்றவாளிகளாக கருதவோ தண்டிக்கவோ மாட்டார்கள் குற்றமாக கருதும் 309 சட்டப்பிரிவை மத்திய அரசு நீக்கியுள்ளது


இந்தியாவில் தற்கொலை முயற்சி செய்பவர்களை குற்றவாளிகளாக கருதவோ தண்டிக்கவோ மாட்டார்கள். குற்றமாக கருதும் 309 சட்டப்பிரிவை மத்திய அரசு நீக்கியுள்ளது.


vickramhx 10-Dec-2014 இறுதி நாள் : 17-Dec-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

இந்திய அரசின் சரியான முடிவு

6 votes 60%

தவறான முடிவு

3 votes 30%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

1 votes 10%

வாசகர் தேர்வு

இந்திய அரசின் சரியான முடிவு

11 votes 50%

தவறான முடிவு

8 votes 36%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

3 votes 14%


மேலே