கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

ரஜினிகாந்தின் ஒரு புதுப் படத்திற்கு கொடுக்கும் முக்கியத்துவத்தின் ஒரு பங்கு கூட பாரதியாரின் பிறந்தநாளுக்கு கொடுக்காதது


ரஜினிகாந்தின் ஒரு புதுப் படத்திற்கு கொடுக்கும் முக்கியத்துவத்தின் ஒரு பங்கு கூட பாரதியாரின் பிறந்தநாளுக்கு கொடுக்காதது


vickramhx 12-Dec-2014 இறுதி நாள் : 19-Dec-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

வேதனை அளிக்கிறது மாற்றப்பட வேண்டும்

9 votes 41%

சாதாரண நிகழ்வே வருத்தம் தேவையில்லை

2 votes 9%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

1 votes 5%

அனைத்துமே வணிக மயமாக்கப்பட்டதின் விளைவே மாற்ற இயலாது

10 votes 45%

வாசகர் தேர்வு

வேதனை அளிக்கிறது மாற்றப்பட வேண்டும்

51 votes 70%

சாதாரண நிகழ்வே வருத்தம் தேவையில்லை

3 votes 4%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

4 votes 5%

அனைத்துமே வணிக மயமாக்கப்பட்டதின் விளைவே மாற்ற இயலாது

15 votes 21%


மேலே