கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டிற்கு தமிழக முதல்வர் மக்களுக்கு வாழ்த்து கூறாதது


கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டிற்கு தமிழக முதல்வர் மக்களுக்கு வாழ்த்து கூறாதது


vickramhx 03-Jan-2015 இறுதி நாள் : 10-Jan-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

மரபு மீறல்

2 votes 40%

அவசியமற்றது

2 votes 40%

தற்செயலானது

0 votes 0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

1 votes 20%

வாசகர் தேர்வு

மரபு மீறல்

10 votes 42%

அவசியமற்றது

10 votes 42%

தற்செயலானது

1 votes 4%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

3 votes 13%


மேலே