கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இலங்கையின் ஆட்சி மாற்றத்தால் ஈழத் தமிழர்களுக்கு


இலங்கையின் ஆட்சி மாற்றத்தால் ஈழத் தமிழர்களுக்கு


vickramhx 10-Jan-2015 இறுதி நாள் : 17-Jan-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

நல்லது நடக்கும்

4 votes 31%

இது ஆறுதல் மட்டுமே

4 votes 31%

மாற்றம் ஏதும் இருக்காது

5 votes 38%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

நல்லது நடக்கும்

15 votes 44%

இது ஆறுதல் மட்டுமே

10 votes 29%

மாற்றம் ஏதும் இருக்காது

8 votes 24%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

1 votes 3%


மேலே