கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இலங்கையின் சிரிசேனா ஆட்சியில் ஈழத் தமிழர்களின் வாழ்வு மேம்பட வாய்ப்புள்ளதா?


இலங்கையின் சிரிசேனா ஆட்சியில் ஈழத் தமிழர்களின் வாழ்வு மேம்பட வாய்ப்புள்ளதா?


vickramhx 21-Jan-2015 இறுதி நாள் : 28-Jan-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

4 votes 33%

இல்லை

0 votes 0%

தெரியவில்லை

7 votes 58%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

1 votes 8%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

17 votes 52%

இல்லை

6 votes 18%

தெரியவில்லை

6 votes 18%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

4 votes 12%


மேலே