கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

திருமணமான பெண்கள் வேலைக்கு செல்வது சரியா?


திருமணமான பெண்கள் வேலைக்கு செல்வது சரியா?


vickramhx 07-Feb-2015 இறுதி நாள் : 14-Feb-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

சரி

13 votes 41%

சரியில்லை

1 votes 3%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

சூழ்நிலையைப் பொறுத்தது

18 votes 56%

வாசகர் தேர்வு

சரி

30 votes 38%

சரியில்லை

5 votes 6%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

சூழ்நிலையைப் பொறுத்தது

44 votes 56%


மேலே