கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

கொடூர குற்றவாளிகளை பேட்டி எடுத்து அதைத் தொலைக்காட்சியில் வெளியிடுவது சரியா?


கொடூர குற்றவாளிகளை பேட்டி எடுத்து அதைத் தொலைக்காட்சியில் வெளியிடுவது சரியா?


vickramhx 04-Mar-2015 இறுதி நாள் : 11-Mar-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

சரி

1 votes 8%

தவறு

7 votes 54%

சில நேரங்களில் சரி

5 votes 38%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

சரி

4 votes 36%

தவறு

4 votes 36%

சில நேரங்களில் சரி

3 votes 27%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%


மேலே