கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

நாடாளுமன்றத்தில் பாஜகவுக்கு ஆதரவாக அதிமுக வாக்கு


நாடாளுமன்றத்தில் பாஜகவுக்கு ஆதரவாக அதிமுக வாக்கு


vickramhx 05-Mar-2015 இறுதி நாள் : 12-Mar-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

அரசியல் நோக்கம்

1 votes 33%

கூட்டணி முயற்சி

0 votes 0%

அதில் தவறில்லை

2 votes 67%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

அரசியல் நோக்கம்

11 votes 65%

கூட்டணி முயற்சி

1 votes 6%

அதில் தவறில்லை

4 votes 24%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

1 votes 6%


மேலே