கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தமிழக பட்ஜெட் எவ்வாறு உள்ளது?


தமிழக பட்ஜெட் எவ்வாறு உள்ளது?


vickramhx 26-Mar-2015 இறுதி நாள் : 02-Apr-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

சிறப்பாக உள்ளது

0 votes 0%

சுமாராக உள்ளது

1 votes 17%

பெரிதாக ஒன்றும் இல்லை

4 votes 67%

அது பற்றி எனக்கு தெரியாது

1 votes 17%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

சிறப்பாக உள்ளது

2 votes 8%

சுமாராக உள்ளது

6 votes 23%

பெரிதாக ஒன்றும் இல்லை

12 votes 46%

அது பற்றி எனக்கு தெரியாது

4 votes 15%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

2 votes 8%


மேலே