பிறர் முதுகுக்கு பின்னால் நாம் செய்ய வேண்டிய - விவேகானந்தர்

பிறர் முதுகுக்கு பின்னால் நாம் செய்ய

பிறர் முதுகுக்கு பின்னால் நாம் செய்ய
ஆசிரியர் : விவேகானந்தர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

பிறர் முதுகுக்கு பின்னால் நாம் செய்ய வேண்டிய வேலை "தட்டி கொடுப்பது மட்டும் தான்"

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே