இன்ப துன்பம் காரணத்தோடு வருகிறது - கௌதம புத்தர்

இன்ப துன்பம் காரணத்தோடு வருகிறது

இன்ப துன்பம் காரணத்தோடு வருகிறது
ஆசிரியர் : கௌதம புத்தர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

இன்ப துன்பம் காரணத்தோடு வருகிறது

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே