நம்முடன் வாழ்வோரைப் புரிந்து கொள்வதற்கு நம்மை நாமே - அன்னை தெரசா

நம்முடன் வாழ்வோரைப் புரிந்து கொள்வதற்கு நம்மை

நம்முடன் வாழ்வோரைப் புரிந்து கொள்வதற்கு நம்மை
ஆசிரியர் : அன்னை தெரசா
கருத்துகள் : 1 பார்வைகள் : 6
Close (X)

பொன்மொழி

நம்முடன் வாழ்வோரைப் புரிந்து கொள்வதற்கு நம்மை நாமே முதற்கண் புரிந்து கொள்வது அவசியம்.

அன்னை தெரசா தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே