மனிதனின் குற்றங்களில் பெரும்பாலானவை அவனது நாவிலிருந்துதான் பிறக்கின்றன. - நபிகள் நாயகம்

மனிதனின் குற்றங்களில் பெரும்பாலானவை அவனது நாவிலிருந்துதான்

மனிதனின் குற்றங்களில் பெரும்பாலானவை அவனது நாவிலிருந்துதான்
ஆசிரியர் : நபிகள் நாயகம்
கருத்துகள் : 1 பார்வைகள் : 4
Close (X)

பொன்மொழி

மனிதனின் குற்றங்களில் பெரும்பாலானவை அவனது நாவிலிருந்துதான் பிறக்கின்றன.

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே