மனிதன் தீய எண்ணத்தோடு பேசினாலும், செயல் புரிந்தாலும் - கவுதம புத்தர்

மனிதன் தீய எண்ணத்தோடு பேசினாலும், செயல்

மனிதன் தீய எண்ணத்தோடு பேசினாலும், செயல்
ஆசிரியர் : கவுதம புத்தர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

மனிதன் தீய எண்ணத்தோடு பேசினாலும், செயல் புரிந்தாலும் வண்டிச்சக்கரம் மாட்டைத் தொடர்ந்து செல்வதுபோல துக்கம் அவனைத் தொடர்ந்து செல்லும்.

கவுதம புத்தர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே