தர்மம் வகுத்த வழியில் பணம் சம்பாதியுங்கள். வேதம் -

தர்மம் வகுத்த வழியில் பணம் சம்பாதியுங்கள்

தர்மம் வகுத்த வழியில் பணம் சம்பாதியுங்கள்
கருத்துகள் : 1 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

தர்மம் வகுத்த வழியில் பணம் சம்பாதியுங்கள். வேதம் விதித்த வழியில் வாழ்க்கை நடத்துங்கள்.

தமிழ் பொன்மொழிகள் (Panam Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே