படிப்படியாகத்தான் தர்மத்தில் மேன்மை அடைய முடியும். பயிற்சியைத் - கவுதம புத்தர்

படிப்படியாகத்தான் தர்மத்தில் மேன்மை அடைய முடியும்

படிப்படியாகத்தான் தர்மத்தில் மேன்மை அடைய முடியும்
ஆசிரியர் : கவுதம புத்தர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

படிப்படியாகத்தான் தர்மத்தில் மேன்மை அடைய முடியும். பயிற்சியைத் தொடர்வதன் மூலமே ஒழுக்கத்தில் உணர்வு காணமுடியும்.

கவுதம புத்தர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே