காரணமில்லாமல் எதுவும் நிகழ்வதில்லை. இன்பமோ துன்பமோ ஒரு - கவுதம புத்தர்

காரணமில்லாமல் எதுவும் நிகழ்வதில்லை இன்பமோ துன்பமோ

காரணமில்லாமல் எதுவும் நிகழ்வதில்லை இன்பமோ துன்பமோ
ஆசிரியர் : கவுதம புத்தர்
கருத்துகள் : 1 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

காரணமில்லாமல் எதுவும் நிகழ்வதில்லை. இன்பமோ துன்பமோ ஒரு காரணத்தோடுதான் வருகிறது.

கவுதம புத்தர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே